Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Tuesday, March 29, 2016

E-cubed 961: Ivy League


Today's E-cubed:  Ivy League


Ivy League refers to great universities in of the United States: Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsylvania, Princeton University, Yale University

Ivy League là nhóm 8 trường đại học danh tiếng và lâu đời ở Hoa Kỳ, bao gồm: Đại học Brown , Đại học Columbia , Đại học Cornell , Đại học Dartmouth, Đại học Harvard , Đại học Pennsylvania, Đại học Princeton, Đại học Yale. Khi nói đến những ngôi trường này, người ta nghĩ đến những nơi đào tạo chất lượng, học phí đắt đỏ, là nơi những người nổi tiếng và thành công từng học tập.

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Brian went to Brown.
Yep.
An Ivy League school? How?
Brian’s daddy is loaded.

Brian đã học đại học Brown đấy.
Ừ.
Một trường thuộc nhóm Ivy League cơ à? Sao mà cậu ấy có thể?
Cha của Brian giàu lắm.