Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Sunday, October 27, 2013

Daily Dictation #1 - A special online English class on YOUTUBE


Daily Dictation is a great YouTube channel on YouTube for ESL students. This is a great class for improving your pronunciation skill, listening skill and your understanding.
Check it out and have a great time with AMERICAN ENGLISH!!^^

Daily Dictation là một kênh YouTube tuyệt vời cho những ai đang học tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai của mình. Đây là một lớp học tuyệt vời giúp bạn rèn luyện kỹ năng phát âm, kỹ năng nghe, và hiểu biết về tiếng Anh Mỹ.
Chúc bạn học tập vui!!!Transcript:
Hello everybody! Welcome to Daily Dictation. This is my brand-new YouTube chanel. And every day, I'm gonna have about a sentence for you to dictate. The next day, I'll give you the answer. I'll teach you the pronunciation and the meaning of the sentence. OK? So, all you have to do is listen to the video or the audio and do your best to dictate this sentence. Now your goal should be to listen once and write it down. Two times, no problem; Three times, that's good; Four times, you gotta practice more; Five time, you gotta practice a lot; Six times, seven times, eight times.. you gotta keep coming to this channel. OK. So some sentences are gonna be easy, some sentences will be difficult. I've got sentences from news, sentences from sitcoms and movies. I've got sentences from everywhere. So, good luck everybody. Keep listening, check your dictation and do the Daily Dictation. My name is Coach Shane again, and thanks a lot. Check out my other chanels for other cool ESL stuff.

Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Daily Dictation. Đây là một trang YouTube hoàn toàn mới của tôi. Mỗi ngày, tôi sẽ đưa ra khoảng một câu tiếng Anh để bạn luyện nghe. Ngày hôm sau, tôi sẽ đưa ra đáp án. Tôi sẽ dạy bạn về cách phát âm và ý nghĩa của câu tiếng Anh đó. OK chứ? Và tất cả những gì bạn phải làm là lắng nghe video hoặc đoạn âm thanh audio và cố gắng hết mình để nghe xem câu đó nói gì. Bây giờ mục tiêu của bạn sẽ là chỉ cần nghe một lần và bạn có thể viết câu đó ra. Hai lần ư, không vấn đề gì; Ba lần thì sao, thế cũng là tốt rồi; Bốn lần, bạn phải cố gắng luyện tập nhiều hơn; Năm lần, bạn phải luyện tập thật nhiều vào; Sáu lần, bảy lần, tám lần... bạn nên cố gắng theo dõi trang YouTube này. Được không nào?. Một số câu sẽ khá là dễ, một số câu khác sẽ khó hơn. Tôi lấy những câu thoại này trong các bản tin, một số câu trong tình huống hài kịch hoặc trong các bộ phim. Các câu đó có thể được lấy từ bất kỳ nguồn nào. Vì thế, chúc các bạn may mắn. Hãy duy trì luyện nghe, kiểm tra trình độ nghe hiểu của mình và luyện nghe hàng ngày. Xin được giới thiệu lại tôi là Coach Shane (Huấn luyện viên đào tạo tiếng Anh Coach Shane), cảm ơn các bạn nhiều. Hãy cập nhật một số trang khác của tôi để có những kiến thức học tiếng Anh thú vị khác nữa nhé.