Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Saturday, March 29, 2014

E-cubed 0030: KNOCK ON WOOD

Hi, everyone. Today's easy English expression is NOCK ON WOOD. What does it mean?
Knock on wood = Hi vọng may mắn sẽ đến với tôi, cầu mong mình sẽ gặp may.
Khi bạn sử dụng câu trên, bạn cần gõ tay vào vật gì đó bằng gỗ để may mắn sẽ luôn bên bạn nhé. Chúc các bạn luôn luôn gặp may. Let's enjoy Coach Shane's lesson.Ecubed 0030 >> http://youtu.be/mSI6fSWQM2A

Nội dung bài học:
Hello, everybody. Welcome back to E-cubed. Today’s expression is “nock on wood”, to knock on wood. And, we use this expression kind of a lot. It’s really good. The words “knock on wood”, knock on wood, knock on wood, knock on wood. Now, what does it mean, to knock? To knock means... like that, like got a door, knock, knock, knock, knock. Knock, to knock on, on something. Knock on the white board, knock on the wall, knock on my head, knock on my shoulder. Knock on wood. Knock on wood. Now, when we use this expression, we have to find some wood and knock on it. We don’t just say it. We should knock on wood, so I need to find some wood. Oh, here’s some wood. Oh, it’s too heavy. Urg... This is a wooden cabinet, uh.. and knock on wood. Now I’m tired. I was really heavy. Oh, I’m sorry. Knock on wood, what does it mean? It’s asking for luck. You’re hoping for luck. You have said something, and you hope that that luck will continue.
For example, I have never been in a car accident. I have never been in a car accident. If you say that, ooh... It seems like maybe your chances of being in a car accident tomorrow are really good, so you want to continue the luck. I have never been in a car accident. Knock on wood. And what that means is in the future too, hopefully, you will never be in a car accident. Another situation, today I’m going to propose to my girlfriend. Knock on wood. So the nuance here is hopefully today you will propose to your girlfriend, and hopefully she will say yes. Will you marry me? Yes, I’ll marry you. So, you were lucky because you knocked on wood.
Now, what does this come from? It’s an old expression. And, evidently in trees, there were good luck spirits that would help you in a crisis or in a situation. If you would need it luck, you should knock on a tree, and the spirits come from the tree and help you. So it’s a really old expression. It’s a very good expression. Listen to the dialogue. And I hope you understand knock on wood. You will understand.
You broke your arm again?
Yeah. This is my third time.
I’ve never broke my arm. Knock on wood!
It’s no big deal~
Actually, this is true for me. So far in my life, I have never broken a bone. Knock on wood. I don’t want to break a bone in the future either. How about you? Have you ever broken a bone? I hope not. Be sure if you say I have never something something something, knock on wood. Got it? That’s today’s Ecubed. I’ll see you guy tomorrow. Bye bye.
Vietnamese:
Xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với lớp học E-cubed. Các diễn đạt của ngày hôm nay là “knock on wood”, to knock on wood. Và chúng tôi sử dụng cách diễn đạt này khá là nhiều. Nó rất là hay. Cụm từ “knock on wood”, knock on wood, knock on wood, knock on wood. Nào, nó có nghĩa là gì, to knock? To knock có nghĩa là... như thế đó, giống như có một cái cửa, gõ, gõ, gõ, gõ. Knock, to knock on, gõ vào cái gì đó. Gõ vào bảng trắng, gõ vào tường, gõ vào đầu tôi, gõ vào vai tôi. Gõ vào gỗ. Khi chúng tôi sử dụng câu này, chúng tôi phải tìm cái gì đó bằng gỗ và gõ vào nó. Chúng tôi không chỉ nói không thôi. Chúng tôi nên gõ vào gỗ, vì thế tôi cần tìm một it gỗ. Ồ, đây có một ít gỗ. Ồ, nó nặng quá. Ừa à...Đây là một cái tủ nhỏ bằng gỗ, à... và gõ vào gỗ thôi. Bây giờ tôi mệt rồi. Tôi đã phải bê vật nặng. Ồ, tôi xin lỗi nhé. Knock on wood, câu này có nghĩa là gì? Nó là thỉnh cầu sự may mắn. Bạn đang hi vọng sẽ gặp may. Bạn đã nói điều gì đó, và bạn mong rằng may mắn sẽ tiếp tục đến với bạn.
Ví dụ, tôi chưa bao giờ gặp tai nạn xe hơi. Tôi chưa bao giờ có mặt trong một vụ tai nạn xe hơi. Nếu bạn nói như thế, ồ... có vẻ như có thể khả năng bạn gặp tai nạn xe hơi vào ngày mai là rất cao, vì thế bạn muốn may mắn tiếp tục mỉm cười với mình. Tôi chưa bao giờ bị tai nạn xe hơi. Hi vọng may mắn sẽ tiếp tục đến với tôi (gõ vào gỗ). Nghĩa của nó là trong tương lai cũng vậy, hi vọng rằng bạn sẽ không bao giờ bị tai nạn xe hơi. Một tình huống khác, hôm nay tôi sẽ cầu hôn bạn gái tôi. Hi vọng may mắn tiếp tục mỉm cười với tôi. Sắc thái ở đây là hi vọng rằng hôm nay bạn sẽ cầu hôn bạn gái bạn, và hi vọng rằng cô ấy sẽ nói đồng ý. Em sẽ kết hôn với anh chứ? Vâng, em sẽ cưới anh. Vậy bạn đã may mắn bởi vì bạn đã gõ vào gỗ.
Cách diễn đạt này bắt nguồn từ đâu? Nó là một cách diễn đạt cũ. Và, rõ ràng là trong những cái cây, có những vị thần của may mắn có thể giúp bạn trong một cơn khủng hoảng hoặc trong một tình huống nào đó. Nếu bạn cần tới may mắn, bạn nên gõ vào một cái cây, thần linh từng cây đó sẽ giúp bạn. Như vậy đây là một cách diến đạt rất củ. Đó là một cách diễn đạt hay. Hãy lắng nghe đoạn hội thoại sau. Và tôi hi vọng bạn hiểu “knock on wood”. Bạn sẽ hiểu thôi.
Bạn lại bị gãy tay à?
Ừ. Đây là lần thứ 3 của tôi rồi.
Tôi chưa bao giờ bị gãy tay cả. (Gõ vào gỗ) Hi vọng may mắn tiếp tục mỉm cười với tôi!
Chả có gì to tát đâu bạn à~
Thực ra, điều này đúng với tôi. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ bị gãy một cái xương nào cả. Hi vọng may mắn tiếp tục đến với tôi. Tôi cũng không muốn bị gãy xương trong tương lai đâu. Bạn thì sao? Bạn đã bao giờ bị gãy xương chưa? Tôi hi vọng là chưa. Hãy chắc rằng nếu bạn nói tôi chưa bao giờ gì gì đó, hãy gõ vào gỗ nhé. Bạn hiểu chưa nào? Đó là bài học E-cubed của ngày hôm nay. Tôi sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai. Tạm biệt nhé.