Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Monday, March 31, 2014

Daily Easy English Expression 0031: count me out/count me in


How's it going everybody? Today we have a brand new easy English expression. It is:

COUNT ME OUT/COUNT ME IN = Tính cả tôi, hoặc không tính tôi vào danh sách gì đó.

Mời bạn lắng nghe giải thích của huấn luyện viên Coach Shane:Transcript:

Hello, everybody. Welcome back to E-cubed. Today’s expression is count me out and count me in. Count me out. Count me in. Count me out, and the opposite, count me in. OK? So to count somebody out, to count somebody in. What does it mean? This means to exclude somebody, this means to include somebody, of course me. Count John in, include John. Count Christie out, exclude Christie. OK?

So, who is your favorite hollywood actor? Bruce Willis, uh... I don’t know anybody... Tom Cruise... Oh, and you can count Tom Hanks in. You can count Tom Hanks in. So Shane’s favorite actors are Bruce Willis, Tom Cruise and Tom Hanks. OK? Can we count Keanu Reeves in? No. Don’t count him in. Count Keanu Reeves out. Count Keanu Reeves out. Keanu Reeves is not Shane’s.. among Shane’s favorite Hollywood actors. I’m just joking. Sorry Keanu. Actually Keanu Reeves enjoy these videos. His English is not that good. He’s improving though. OK. So, to count somebody out, to count somebody in, very good, very common expression. Pronunciation, the ‘N’ can cancel the ‘T’. Count me, count me. Count me out, count me out. Count me in, count me in. If it’s John, count John out, count John out, count John in, count John in. OK? Pretty simple. Let’s listen to the dialogue.

Did you hear? The boss is looking for volunteers.
For what?
To help wash his car.
Count me out! I'd rather get fired.
He can count me in! I love the boss.

I love the boss? You are going to wash the boss’s car? Oh my god. Count me out. No, thank you. I do not want to be included. Would you wash your boss’s car? If you were the boss, would you ask your employees to wash your car? That’s today’s expression. Thanks for watching E-cubed. And I’ll see you tomorrow.

Vietnamese:

Xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với lớp học E-cubed. Cách diễn đạt của ngày hôm nay là “count me out” và “count me in”. Count me out. Count me in. Count me out, và trái nghĩa với nó là count me in. Được không nào? To count somebody out, to count somebody in. Nó có nghĩa là gì? Cụm từ này (count sb out) có nghĩa là không bao gồm ai đó, cụm từ này (count sb in) có nghĩa là bao gồm cả ai đó, tất nhiên là tôi (me). Tính cả John nữa, không tính John. Loại Christie ra, không tính Christie. Được chứ ạ?

Vậy ai là diễn viên Hollywood ưa thích của bạn. Bruce Willis, ừ... Tôi không biết ai nữa... Tom Cruise... Ồ, và bạn có thể tính cả Tom Hank nữa chứ. Bạn có thể tính cả Tom Hanks. Như vậy những diễn viên Hollywood ưa thích của Shane là Bruce Willis, Tom Cruise và Tom Hanks. Ổn chứ ạ? Chúng ta có thể tính Keanu Reeves vào danh sách không? Không. Tôi không tính anh ấy vào đâu. Loại Keanu Reeves ra. Loại Keanu Reeves ra khỏi danh sách. Keanu Reeves không phải là... trong danh sách những diễn viên ưa thích của Shane. Tôi đang đùa thôi. Xin lỗi Keanu nhé. Thực ra Keanu Reeves đang thưởng thức những video này. Tiếng Anh của anh ấy không tốt lắm. Thế nhưng anh ấy sẽ tiến bộ. Được rồi. To count somebody out, to count somebody in, rất hay, cách diễn đạt rất thông dụng. Cách phát âm, âm ‘N’ có thể loại bỏ âm ‘T’. Count me, count me. Count me out, không tính tôi. Count me in, tính cả tôi. Nếu đó là John, count John out, không tính John, count John in, tính cả John nữa. Được không nào? Khá là đơn giản. Hãy cùng lắng nghe đoạn hội thoại sau:

Anh nghe rồi chứ? Xếp mình đang tìm kiếm những người tình nguyện?
Để làm gì?
Để giúp rửa xe cho xếp.
Đừng có tính tôi vào! Tôi thà bị đuổi việc còn hơn.
Xếp sẽ tính tôi vào danh sách! Tôi yêu quý xếp mình.

Tôi yêu quý xếp ư? Bạn sẽ rửa xe hơi của xếp thật ư? Trời đất ơi. Không tính tôi đâu đấy nhé. Không, cảm ơn. Tôi không muốn bị tính vào. Bạn sẽ rữa xe cho xếp của bạn chứ? Nếu bạn là người xếp đó, bạn có yêu cầu nhân viên của mình rửa xe cho bạn không? Đó là expression của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học E-cubed. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.