Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, November 13, 2013

It's raining cats and dogs


One more phrase for you today: 

IT'S RAINING CATS AND DOGS - TRỜI ĐANG MƯA NHƯ TRÚT NƯỚC

Câu thành ngữ trên có nghĩa là trời mưa như trút nước. Đây là một thành ngữ rất nổi tiếng, nhưng thực tế trong cuộc sống thường ngày, mọi người không hay sử dụng thành ngữ này lắm. Nhưng dù sao, đây là một thành ngữ rất thú vị và chúng ta nên biết.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ!!!

Dưới đây là video bài học giải thích câu thành ngữ trên của thầy giáo Coach Shane:


Hey, mom! How are you?                          Mẹ à! Mẹ có khỏe không?
Who is this?                                                  Ai vậy?
Your son--Shane.                                        Con Shane của mẹ đây.
Oh. I'm fine.                                                    Ừ. Mẹ khỏe.
That's good! Why's it so loud there?     Tốt quá! Sao ở đó lại ồn ào thế hả mẹ?
It's raining cats and dogs.                        Trời đang mưa như trút nước con ạ.

Bạn có thể theo dõi nhiều bài học về các ngữ giao tiếp, cụm từ, thành ngữ ở kênh YouTube sau: