Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, November 21, 2013

a stroke of luck

Welcome back to E-cubed (Easy English Expression).
Today, we have a great expression from Coach Shane's Daily English channel.

A STROKE OF LUCK
What does it mean?
Let's enjoy the video lesson!
How did you get such a perfect picture of a UFO? 
It was a stroke of luck. I was trying to film the full moon... 
And the UFO just came into the shot? 
Exactly! In and out in 2 seconds! Amazing, huh?
 
Làm sao mà anh có được một bức ảnh vật thể bay tuyệt vời đến thế vậy?  
Hoàn toàn là do may mắn thôi. Lúc đó tôi đang cố gắng quay phim mặt trăng tròn...  
Và rồi vật thể bay đó bay vào bức hình này ư?  
Chính xác! Nó xuất hiện và biến mất trong 2 giây! Thật tuyệt vời phải không?