Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Sunday, October 20, 2013

to stay ahead of the game

Today Easy English Expression for you is "to stay ahead of the game". Thanks Coach Shane for your excellent expression. I really like it. And I hope that you'll like it too. Have a great day, everyone!!!^^

“to stay ahead of the game” - đi trước đón đầu

Let's enjoy Coach Shane's video lecture first!Hello everybody. Welcome back to E-cubed. Today, we have an expression that I really like: “to stay ahead of the game” - to stay ahead of the game, to stay ahead of the crowd, to stay ahead of the competition.

Instead of “stay”, we can say to be ahead, to get ahead. There are many variations, but let’s stick with to stay ahead of the game. Now what does this mean? This means to have an advantage in some competitive situations. If somebody is staying ahead of the games, that means they’re very successful in what they do.

So in business, how does your company stay ahead of the game? Well, we try to study the trends very closely, we talk with the consumers, we study the environment. That’s how we have a competitive advantage. That’s how we are more successful than other people – to stay ahead of the game.

In sports, “Shane, you’re a fantastic marathon runner. How do you stay ahead of the game?” “Well, I exercise twice a day. I eat only healthy food. I never smoke. I never drink alcohol. And I’m always very focused on my competition, on my running style.” So to do something that gives you an advantage, a competitive advantage – to stay ahead of the game. And me, no, I’m not a marathon runner. My sister is and she’s excellent. She really is, she is a topknot American marathon runner. Me, I’m a fat boy. I’m a marathon beer drinker. And that’s not even true. I only drink one, maybe two beer a day. But on YouTube, yeah, I’m trying to stay ahead of the game on YouTube. I’m trying to gain a competitive advantage on YouTube. Ok, let’s check out the dialog.

You are such a smart investor.
Well, I try to stay ahead of the game.
But how? Do you know powerful people?
No! I watch business trends closely.

That’s right. That’s a good answer. Somebody who is a very smart stock investor, the stock market. Probably, they’re watching business trends and business news very carefully. Political news, they’re watching all of that stuffs, and choosing, selecting, picking the best stocks. They wake up very early in the morning, study the business trends, and then go to work. They’re trying to stay ahead of the game.

Staying ahead of the game is not easy. It takes lots of works, lots of focus, lots of determination. But, if you really do work hard in your area, I guarantee you can stay ahead of the game. So good luck!

VIETNAMESE VERSION:

Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với Ecubed (Easy English Expression – Ngữ giao tiếp tiếng Anh đơn giản). Hôm nay chúng ta có một ngữ giao tiếp (cấu trúc để thực hiện một mục đích giao tiếp nào đó) mà tôi rất là thích: “to stay ahead of the game – đi trước đón đầu”. Đi trước đón đầu, duy trì tình trạng tốt, dẫn trước đám đông hoặc là dẫn trước đối thủ cạnh tranh.

Thay vì nói “stay”, chúng ta có thể nói “to be ahead” hoặc “to get ahead”. Có nhiều cách nói khác nhau, nhưng chúng ta hãy sử dụng cách nói “to stay ahead of the game”. Vậy “to stay ahead of the game” có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là có được sự thuận lợi trong các tình huống có tính cạnh tranh. Nếu ai đó đang đi trước đón đầu, điều đó có nghĩa là họ đang rất thành công với những gì họ đang làm.

Trong kinh doanh, làm sao để công ty của bạn có thể đi trước đón đầu? Ồ, chúng tôi có gắng bắt kịp các xu hướng của thị trường, chúng tôi trò chuyện với khách hang, chúng tôi nghiên cứu môi trường kinh doanh. Đó là cách để chúng tôi có được lợi thế cạnh tranh. Đó là cách để chúng tôi thành công hơn những người khác – phải đi trước đón đầu.

Trong thể thao, “Shane này, ông thật là một vận động viên maratông cừ đấy. Làm sao mà ông có thể luôn có những lợi thế như vậy?” “À, tôi luyện tập hai lần mỗi ngày. Tôi ăn những loại thức ăn tốt cho sức khỏe. Tôi không bao giờ hút thuốc. Tôi không bao giờ uống rượu. Và tôi luôn giữ tập trung vào đối thủ cạnh tranh với tôi, tập trung vào kỹ năng chạy của mình.” Như vậy, làm gì đó có thể mang lại cho bạn lợi thế, một lợi thế cạnh tranh thì đó chính là đi trước đón đầu. Với tôi ư, không, tôi không phải là một vận động viên maratông. Chị gái tôi thì phải và chị ấy là một vận động viên rất cừ. Chị ấy thực sự là một vận động viên maratông hàng đầu của Mỹ. Còn tôi, tôi chỉ là một người đàn ông khá là mập. Tôi là một người có thể uống bia liên tục. Và điều đó thậm chí còn không hẳn là đúng. Tôi chỉ uống 1 hoặc có thể là 2 chai bia mỗi ngày. Nhưng với YouTube, đúng thế, tôi đang có gắng đi trước đón đầu trên YouTube. Tôi đang cố gắng có được lợi thế cạnh tranh trên YouTube. OK, hãy xem đoạn hội thoại sau:

Bạn đúng là một nhà đầu tư tài ba.
À, tớ cố gắng đi trước đón đầu ý mà.
Nhưng bằng cách nào vậy? Bạn có biết những người quyền thế không?
Không! Tớ chỉ theo dõi sát sao những xu hướng thị trường thôi.

Đúng như vậy. Đấy là một câu trả lời hay. Một số người là những nhà đầu tư cổ phiếu rất tài tình, thị trường chứng khoán đó bạn. Có thể, họ đang theo dõi các xu hướng kinh doanh và tin tức kinh doanh rất cẩn thận. Cả những bản tin về chính trị, họ đang theo dõi tất cả những thứ đó, và lựa chọn rồi tìm ra loai cổ phiếu tốt nhất. Họ thức dậy rất sớm vào buổi sáng, nghiên cứu các xu hướng kinh doanh, và sau đó đi làm. Họ đang cố gắng để đi trước đón đầu.

Đi trước đón đầu thật không phải dễ. Cần phải tốn công sức, cần nhiều sự tập trung và rất nhiều các quyết định. Nhưng nếu bạn thực sự làm việc chăm chỉ trong lĩnh vực công tác của mình, tôi đảm bảo rằng bạn có thể đi trước đón đầu cơ hội. Chúc các bạn may mắn nhé!