Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Tuesday, March 18, 2014

E-cubed 0019: Because of~

Daily Easy English Expression 0019: Because of ~
http://youtu.be/k72n0IleY4E

Chúng ta thường có xu hướng biện minh cho những việc làm sai, những hành động ngớ ngẩn của mình. Trong tiếng Anh, “because of” thường được dùng trong những tình huống đó. Ví dụ bạn đi làm muộn, xếp của bạn đang nổi trận lôi đình. Bạn có thể biện minh cho việc đi muộn như sau:

Because of the bad traffic, I’m running late.

Mời bạn lắng nghe giải thích của Coach Shane sau đây:Nội dung bài học:

Hello, everybody. Welcome back to E-cubed. Today, we have an easy pattern, because of ~ Because of~ OK?

So because of can be used in millions of situations. But I want you to remember, many times we use it as an excuse. Because of something, I couldn’t do something. Why didn’t you do something? Because of something. Because of the weather, I couldn’t go running. Because of my stomach ache, I couldn’t eat dinner. Because of my headache, I couldn’t wake up. OK? So because of something something something, I couldn’t something not. So we use it as an excuse. Because of ~ I couldn’t, he couldn’t, she couldn’t, I wouldn’t, he wouldn’t, they wouldn’t, I didn’t, he didn’t, she didn’t, whatever. You make your own pattern, something that fit you. Today, today, did you use because of? And how did you use it? Make a sentence. Listen to my dialogue.

Why didn’t you call me last night?
Because of my phone’s battery~~
Why didn’t you charge it?
Because of my carelessness. I left my cord at school~

This dialogue is my situation. Here is my cellphone. And, it doesn’t work because... Well, here’s my charging thing, but I left the cable, the cord, I left the cord at my office, in my office, at my school. I’m an idiot. So no phone, but no problem. I don’t mind not having a phone. So, it was my situation. I left my cord, because I left my cord, because of my carelessnees, I left my cord in my school. That’s today’s expression. You make your own sentence, and I’ll see you tomorrow.

Vietnamese:

Xin chào tất cả các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với lớp học E-cubed. Hôm nay, chúng ta có một mẫu câu đơn giản, because of ~ because of~ Được không ạ?

“because of” có thể được dùng trong hàng triệu tình huống khác nhau. Nhưng điều tôi muốn bạn ghi nhớ, đó là nhiều lúc chúng tôi sử dụng nó như một lời biện minh. Bởi vì điều này, tôi không thể làm được điều kia. Tại không bạn không làm gì vậy? Bởi vì một số thứ. Bởi vì lí do thời tiết, tôi không thể đi chạy được. Bởi vì tôi đau bụng, tôi không thể ăn tối được. Bởi vì tôi nhức đầu, tôi không thể thức dậy được. Được không ạ? Bởi vì cái này cái kia, tôi không thể làm được việc nọ. Vì vậy chúng tôi sử dụng chúng như một lời biện hộ. Bạn có thể sử dụng các mẫu câu như because of ~ I couldn’t, he couldn’t, she couldn’t, I wouldn’t, he wouldn’t, they wouldn’t, I didn’t, he didn’t, she didn’t, gì cũng được. Bạn hãy tự tạo cho mình một mẫu câu về gì đó hợp với bạn. Hôm nay, hôm nay, bạn đã sử dụng “because of” chưa? Và bạn đã sử dụng nó như thế nào? Hãy đặt một câu nhé. Mời bạn lắng nghe đoạn hội thoại của tôi.

Tại sao tối qua anh không gọi cho tôi?
Bởi vì điện thoại tôi hết pin~~
Tại sao anh không sạc nó?
Do bất cẩn, tôi đã để quên dây cáp sạc ở trường.

Đoạn hội thoại này chính  là tình huống tôi gặp phải. Đây là chiếc điện thoại di động của tôi. Nó không hoạt động bởi vì... À, đây là bộ sạc, nhưng tôi lại để quên cáp nối ở văn phòng, trong văn phòng, ở trường tôi. Tôi là một gã khờ. Vì thế tôi không có điện thoại dùng, nhưng không sao. Tôi không ngại việc không có điện thoại dùng. Vậy đó là tình huống của tôi. Tôi đã để quên dây cáp sạc, bởi tôi để quên dây cáp sạc, do bất cẩn, tôi đã để quên dây cáp sạc ở trường. Đấy là mẫu câu chúng ta học ngày hôm nay. Bạn hãy tự đặt cho mình một câu sử dụng “because of”, và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.