Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, March 27, 2014

Daily Easy English Expression 0028: TO PUSH IT

Good morning, everyone. Today, we have a great English expression to learn. The expression is TO PUSH IT. What does it mean?

to push it = được voi đòi tiên

Don't push it. You're pushing it. Hope you enjoy this lesson!


E-cubed 0028 >> http://youtu.be/IOxUoJ3Nlfs
Nội dung bài học

Hello, everybody. Welcome back to E-cubed. Today, a good expression. Look carefully, to push it. This is an expression, to push it. Usually we say don’t push it. Or we say something like you are pushing it. Don’t push it. You’re pushing it. What does it mean? Well, the key word here is it. It means luck. OK? Specificly, your luck. OK? So, don’t push your luck. You’re pushing your luck.

So think like this. Let’s say you see a tree. And there’s an apple on the tree. There’re two, three, four apples on the tree. So you climb the tree, one, two, but the other one’s a little bit farther. So you go out. And, it start, the tree is not strong so it start shaking, and you get the apple. And there’s one more apple, one more. So you go out a little farther. You’re pushing your luck. Your pushing... And you fall from the tree. And you crush the apples. And you break your arm. You were greedy. You were pushing your luck. Don’t push it. You’re pushing it. This is what the expression means. OK? So, many times we, we ask our father, “Father, I would like to meet my friend Kevin tonight, and I would like to go to the movie theater. Would you please give me 10 dollars?” “Sure, son.” “Thank you. Father, actually, I would like to have some popcorn and cola, so would you please give me 5 more dollars?” “OK, son.” “Thank you. And father, could I use your car tonight?” “You’re pushing your luck, mister.” That was my father would say. In other words, no, you cannot, don’t even try, don’t ask for anything more. If you ask for one more thing, you will lose everything. Don’t push it. You’re pushing it. Can you think of an example? Listen to the dialogue. Maybe it will help you.

Can you make me spaghetti?
I'm a little tired, but why not^^
Thank you. Can you make garlic bread, too?
Uh...okay.
And do the dishes?
You're pushing it. 
I said I was tired. I’ll make spaghetti. I’ll make garlic bread. But I’m not gonna do the dishes. Maybe I’ll do the dishes tomorrow. Does that help? You’re pushing it. Don’t keep asking for something. You’re going to lose everything. You want me to make English expression every day? You’re pushing it. Now I will, at least, at least up to 1000. More than a thousand, I don’t know. But I guarantee I will make daily easy English up to 1000. OK? OK. Cool. All right. See you next time. Bye bye.

Vietnamese:
Xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với lớp học E-cubed. Hôm nay, chúng ta sẽ học một cách diễn đạt hay. Hãy nhìn kỹ, to push it. Đây là một cách diễn đạt, to push it. Thường thì chúng ta sẽ nói là “don’t push it”. Hoặc là chúng ta nói “you are pushing it”. Don’t push it. You’re pushing it. Nó có nghĩa là gì? Từ khóa ở đây chính là “it”. “It” ở đây có nghĩa là sự may mắn. Được chứ ạ? Một cách cụ thể thì “it” chính là sự may mắn của bạn. Bạn hiểu không nào? Vì vậy, “Don’t push it” hoặc “You’re pushing it” có nghĩa là “don’t push you luck” hoặc “You’re pushing your luck”, nghĩa tiếng việt là đừng có được đà lấn tới, được voi đòi tiên, bạn đang được voi đòi tiên đấy.

Bạn hãy nghĩ như thế này. Giả sử bạn trông thấy một cái cây. Và có một quả táo ở trên cây. Có 2, 3, 4 quả táo ở trên cây. Vì thế bạn trèo lên cây, bạn hái được 1 quả, 2 quả, quả còn lại ở xa hơn một chút. Bạn trèo ra. Và, cây bắt đầu rung, cái cây không vững vì thế nó bắt đầu rung, và bạn hái được quả táo đó. Có một quả táo nữa, một quả nữa. Bạn trèo ra xa hơn một chút. Bạn đang được đà lấn tới. Bạn đang lấn tới... Và bạn ngã xuống từ cái cây. Bạn đè bẹp những quả táo bạn vừa hái được. Bạn bị thương ở tay. Bạn đã tham lam. Bạn đã được đà lấn tới, ăn bám lấy vận may. Đừng có được voi đòi tiên. Bạn đang được voi đòi tiên đấy. Đây chính là ý nghĩa của cách diễn đạt ngày hôm nay. Có được không ạ? Có rất nhiều lần, chúng ta hỏi bố mình, “Bố ơi, tối nay con muốn đi gặp Kenvin bạn con, và con muốn đi tới rạp chiếu phim luôn. Bố làm ơn cho con 10 đô la nhé?” “Chắc chắn rồi con trai.” “Con cảm ơn bố. Bố này, thực ra thì, con muốn mua một ít bỏng ngô và nước cô la, vì thế bố làm ơn cho con thêm 5 đô la nữa được không ạ?” Được, con trai ạ” “Con cảm ơn bố. À bố ơi, con có thể sử dụng xe hơi của bố tối nay chứ ạ?” “Con đang được voi đòi tiên đấy chàng trai ạ.” Đó là những gì mà bố tôi sẽ nói. Nói cách khác, không, con không thể, đừng có hỏi thêm gì nữa, đừng có mà đòi hỏi những thứ khác nữa. Nếu con còn đòi thêm một thứ gì đó khác nữa, thì con sẽ đánh mất hết mọi thứ đó. Đừng có được voi lại đòi tiên. Con đang được đà lấn tới đó. Bạn có thể nghĩ về một ví dụ khác không? Hãy lắng nghe đoạn hội thoại sau. Có thể nó sẽ giúp được bạn.

Anh yêu, anh làm cho em món mì Ý được không?
Anh đang hơi mệt, nhưng tại sao lại không chứ^^
Cảm ơn anh. Anh làm món bánh mì bơ tỏi nữa nhé?
Ừ.. Được rồi.
Và rửa bát nữa?
Em đang được voi đòi tiên đấy.
Tôi đã bảo tôi đang mệt rồi. Tôi sẽ làm món mì Ý. Tôi sẽ làm món bánh mỳ bơ tỏi. Nhưng tôi sẽ không rửa bát đâu. Có thể ngày mai tôi sẽ rửa. Đoạn hội thoại trên giúp được bạn chứ? Bạn đang được voi đòi tiên đấy. Đừng có đòi hỏi thêm gì nữa. Bạn sẽ đánh mất tất cả đấy. Bạn muốn tôi làm các video về cách diễn đạt tiếng Anh hàng ngày ư? Bạn đang được đà lấn tới đấy. Nhưng mà tôi sẽ làm, ít nhất thì, ít nhất phải tới 1000 video. Nhiều hơn 1000, thì tôi chưa biết được. Nhưng tôi đảm bảo là tôi sẽ làm video daily easy English tới 1000. Được chứ? Được rồi. Tuyệt. Vậy nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần tới. Tạm biệt các bạn.