Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, March 19, 2014

E-cubed 0020: Thanks to ~

Daily Easy English Expression 0020: Thanks to ~
http://youtu.be/zzB2XZPiVUw

Một người bạn của bạn đã mua tặng bạn một lọ nước thơm bảo vệ da đắt tiền. Bạn dùng và thấy lọ nước thơm này chất lượng rất tốt. Bạn năm nay đã 63 tuổi rồi, nhưng trông còn rất trẻ. Một người hỏi bạn bí quyết là gì, bạn chia sẻ:

Thanks to this lotion I look much younger.

Mời bạn lắng nghe giải thích của Coach Shane sau đây:Nội dung bài học:

Hello, everybody. Welcome back to E-cubed. Now yesterday, we studied “because of”, and we use it as a, an excuse, for excuses. Well, today, kind of the opposite, thanks to ... Thanks to something something, I could do something; Thanks to something something, I did or I will do something. So this is a good situation. So “because of” was kind of negative, but “thanks to” is good, it’s possitive.

Thanks to you, I smile every day. Uh... Thanks to my students, I have many English expressions to teach. It’s terrible. Thanks to my washing machine, I have clean pants. Oh, these are not that clean. Thanks to my short hair, you can see my bald spot. Actually that would be because of my short hair, you can see my bald spot. So once again, “thanks to” is in a possitive situation. It’s easy. You make your own sentence, something that matches your day today. And listen to my dialogue.


Your skin looks so healthy!
It’s all thanks to this lotion.
You mean, thanks to me for buying you the lotion!
Right!

Did you know that actually I’m 63 years old, but thanks to this lotion, I look much younger. This is the best lotion, and it tastes good, too. I did not buy it. My friend bought it for me. Thanks to this lotion, I look young. Thanks to my friend, I look young. Thanks to you, I have many fans. I hope. I’ll see you tomorrow.

Vietnamese:

Xin chào tất cả các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với lớp học E-cubed. Nào, hôm qua, chúng ta đã học cụm từ “because of”, chúng ta sử dụng nó như một lời biện minh, để biện hộ. Còn hôm nay, có chút đối lập, ta học cụm từ “thanks to”.. Nhờ có cái này cái kia, tôi có thể làm được điều gì đó; Nhờ có cái này cái kia, tôi đã làm được hoặc tôi sẽ làm được điều gì đó. Vậy “thanks to” được sử dụng trong một tình huống tốt. Vậy ta biết “Because of” hôm qua mang một chút sắc thái tiêu cực, thì hôm nay “Thanks to” mang ý nghĩa tích cực.

Nhờ có bạn mà tôi cười mỗi ngày. Ờ... Nhờ có học trò mà tôi có nhiều expression hay để dạy. Ví dụ này tệ quá. Nhờ có máy giặt mà tôi có chiếc quần dài sạch sẽ. Ồ, cái này không sạch lắm. Nhờ tôi có tóc ngắn mà bạn có thể nhìn thấy vạt hói trên đầu tôi. Thực ra thì nói “Bởi tôi tóc ngắn, nên bạn có thể nhìn thấy vạt hói trên đầu tôi” sẽ hợp lý hơn. Một lần nữa, “thanks to” được dùng trong ngữ cảnh tích cực. Nó dễ phải không nào. Bạn hãy tự đặt một câu, về gì đó liên quan đến ngày hôm nay của bạn. Và mời bạn lắng nghe đoạn hội thoại sau:

Your skin looks so healthy!
It’s all thanks to this lotion.
You mean, thanks to me for buying you the lotion!
Right!

Làn da bạn trông có vẻ khỏe mạnh nhỉ!
Đó là nhờ vào lọ nước thơm bảo vệ da này đấy.
Ý bạn là, nhờ có tôi mua lọ nước thơm cho bạn phải không?
Đúng rồi đó!

Bạn có biết thực ra tôi năm nay đã 63 tuổi rồi, nhưng nhờ có lọ nước thơm bảo vệ da này mà tôi trông trẻ hơn nhiều. Đây là loại nước thơm tốt nhất, và hương vị của nó cũng thật là tuyệt vời. Không phải tôi mua nó. Bạn tôi đã mua tặng tôi. Nhờ có lọ nước thơm này mà tôi trông trẻ. Nhờ có bạn tôi mà tôi không còn trẻ. Nhờ có các bạn mà tôi có nhiều fan hâm mộ. Tôi mong là thế. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai nhé.