Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, March 12, 2014

E-cubed 0013: That's pure nonsense.

Daily Easy English Expression #0013: That's pure nonsense.


Có những khi người khác kể cho bạn nghe về một điều gì đó hoàn toàn sai sự thực, thật là vô lý, đúng là một lời nói dối tệ hại, BS,... Lúc này để thể hiện cảm xúc của mình, bày tỏ sự phản đối với những điều vô lý đó, bạn có thể sử dụng EXPRESSION sau đây:

That's pure nonsense.
Điều đó hoàn toàn vô lý.

Ví dụ:
Jerry:   Shane, did you know if you have a cold, and if you drink pure alcohol, and red pepper powder mixed, your cold will be cured.

Shane: That's pure nonsense. No way. I don't believe that.

Jerry:   Shane này, anh có biết rằng nếu anh bị cảm lạnh, và nếu anh uống rượu tinh khiết trộn thêm bột ớt đỏ thì bệnh cảm lạnh của anh sẽ được chữa khỏi không.

Shane: Điều đó hoàn toàn vô lý. Không đời nào. Tôi chả tin đâu.

Mời bạn lắng nghe giải thích từ chuyên gia đào tạo Coach Shane sau đây.Hãy cùng luyện tập đoạn hội thoại sau đây để có được cách phát âm, ngữ điệu và học thuộc EXPRESSION hôm nay.

M: You're sitting too close to the TV.
S:  I'm comfortable.
M: Your eyesight is going to get bad.
S:  That's pure nonsense!


M: Con đang ngồi sát TV quá rồi đấy.
S:  Con thấy thoải mái mà.
M: Thị lực của con sẽ tệ đi đấy.
S: Thật là vô lý!