Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Saturday, September 13, 2014

LME Podcast 43: School Luch Nightmare

Welcome to LME Podcast number 43. Have a good time listening to this podcast, everyone!!!


School Lunch Nightmare

The kids of America want to slap Michelle Obama’s hand away from their school lunches. The First Lady supports new federal laws that say if schools want extra funding, they must follow strict food guidelines. No snacks over 200 calories, no Snickers or Tic Tacs, no turkey sandwiches or pizza, no regular sodas, must take fruit and veggies at lunch… As expected, the kids are not eating.!

Tạm dịch:
Ác mộng bữa ăn trưa tại trường học

Những đứa trẻ ở Mỹ muốn đập tay bà Michelle Obama ra khỏi những bữa ăn trưa tại trường của chúng. Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ủng hộ bộ luật liên bang nói về việc nếu các trường học muốn có nguồn quỹ tài trợ thêm, họ phải tuân theo các quy định khắt khe về thực phẩm. Không được dùng các món ăn nhẹ có lượng hàm lượng calo vượt quá 200, không ăn Snickers hay là Tic Tacs, không ăn bánh mì kẹp thịt gà tây hay pít-za, không được uống nước sôđa thông thường, phải ăn hoa quả và rau vào bữa trưa... Đúng như dự đoán, bọn trẻ không chịu ăn những bữa ăn như thế này.!

Country Shane's FACTS! 

Children from poor families eat more junk food—that’s more grease, more sugar, more salt and more processed foods. Those are the children who are “forced” to eat the school meals. When a child is used to eating a cheeseburger, he’s not gonna want to eat raw cucumber slices.

Tạm dịch:
Những đứa trẻ thuộc các gia đình nghèo ăn nhiều đồ ăn nhanh—thứ có chứa nhiều dầu mỡ hơn, nhiều đường hơn, nhiều muối hơn và nhiều loại thực phẩm chế biến hơn. Chúng là những đứa trẻ bị buộc phải ăn các bữa ăn tại trường. Khi một đứa trẻ quen với việc ăn thịt băm có lẫn phô mai, cậu bé sẽ không muốn ăn những lát dưa chuột sống nữa.