Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Sunday, March 27, 2016

E-cubed 959: a close call


Today's E-cubed:  a close call

If something is a close call, it almost happened but it didn't. But if it had happened, it would have been really bad.

A close call: một tình huống thoát khỏi nguy hiểm hoặc kết quả xấu trong gang tấc, trong tích tắc.

Ví dụ: bạn đang cầm trên tay một món đồ giá trị dễ vỡ, bất chợt sơ ý bạn đánh rơi nó. Nhưng may mắn thay, bạn đã kịp đỡ lấy và nó không bị va chạm xuống nền nhà và tất nhiên là không bị vỡ. Tình huống này có thể gọi là "It's a close call"

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Whoa! Whoa~ Whew!!
Nice catch!
My last cookie.
That was a close call!!