Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Sunday, October 27, 2013

Easy English Expression - to stifle st/so

Hello everyone! Let's study a very easy English expression (E-Cubed) before you go to sleep.

to stifle something 

"to stifle something or someone" có nghĩa là điều khiển cái gì đó hoặc là điều khiển ai đó (to control something/someone) (có một chút gì đó chèn ép, đàn áp, làm cho ngột ngạt).
Thông thường, cấu trúc này được sử dụng để nói về cha mẹ, người yêu, vợ hoặc chồng. Họ có thể đang cố gắng để điều khiển bạn.

Ví dụ:

I'm leaving you.
Why? 

You're stifling my emotions.
You can be emotional. But not too loud~ I've got a headache.
---------------------------------
Em sẽ rời xa anh.
Vì sao thế em?
Anh đang bắt em phải kiềm chế cảm xúc của mình.
Em có thể thể hiện cảm xúc của mình mà. Nhưng đừng có lớn tiếng quá ~ Anh đang đau đầu đây.


E-Cubed 293