Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Monday, November 4, 2013

When pigs fly

Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta có bài học  E-CUBED thứ 300 của Coach Shane.
Congratulation Coach Shane! You did a GREAT GREAT job. Hopefully, we will have more and more usefull expressions from you!
http://www.youtube.com/user/DailyEasyEnglish


“When pigs fly” 

Không bao giờ có chuyện đó


Giải thích:  “When pigs fly” bắt nguồn từ một một câu tục ngữ của người Scotland cổ. Con lợn là một loài động vật có cân nặng và sống ở mặt đất, không thể bay được, vì vậy việc “When pigs fly” là một điều không thể tưởng. Đây là một cách nói thân mật suồng sã khi muốn đùa cợt hay ám chỉ một điều gì mà không bao giờ có thể xảy ra.

Ví dụ:
Aren't you studying for the math test?          Bạn không ôn thi Toán à?
I'm pretty confident.                                           Tớ tự tin với kiến thức của mình rồi.
But you skipped most of the classes.           Nhưng cậu bỏ lỡ nhiều bài học lắm mà.
I'll be fine.                                                              Tớ sẽ ổn thôi.
Yeah, when pigs fly.                                            Ừ, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.