Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Friday, March 21, 2014

E-cubed 0022: Pick your poison!

Daily Easy English Expression 0022: Pick your poison!
http://youtu.be/WPfIPsXiTwU

Bạn tới một quán ba để uống rượu, bạn đang nhìn vào danh sách các loại rượu. người pha chế rượu sẽ nói câu này để hỏi bạn chọn loại rượu nào:

“Pick your poison!”

“poison” là thuốc độc, chất độc, vậy tại sao “Pick your poison!” lại có nghĩa là “Bạn hãy chọn cho mình đi”. Mời bạn lắng nghe Coach Shane giải thích sau đây:Nội dung bài học:

Hello, everybody. Welcome back to E-cubed. E – cubed. It’s pretty smart. I know. I know. Yah, today we have a great expression, pick your poison! Oh, we have some alliteration, same sounds, it sounds good.

Pick your, pick your, the ‘K’ sound connects. “Your”, actual pronunciation, your. But, the daily English pronunciation, yer, pick yer, pick yer, pick your nose! No, no. Pick your poison! Poison? Poinson? Yes, that’s what we say. Pick your poison!

What does “pick your poison” means? Actually, it probably is used to choose your alcohol. So your’re at a bar, and you’re looking at the alcohol menu, and the bartender says, “Pick your poison!”. “Uh, I’ll have vodka.” “Pick your poison!” “Oh, I’ll have tequila!” “Pick your poison!” “I’ll have a Diet Coke.” It’s possible. OK?

However, not just alcohol, we can use it in other situations, too. For example, I am going to buy a cake today. Hmm... What kind of cake should I get? They have cheesecake. They have strawberry cake. They have many different kinds of cakes. Now, if I eat cake, is it good for me? No, high calories, lots of sugar, it’s not good for me. If I only eat cake, I might die. So we can say, “pick your poison about desserts”.

So, for alcohol, it’s good, and also for something that’s really good, really delicious but probably not too healthy for you. So maybe at luch time today, or for a snack, you looking at two different snacks, hmm.. Which one? Which candy should I eat? You could think yourself, “Pick your poison!” “Choose your poison!”. “Which poison?” “Hm, this one!” Listen to the dialogue.

Ooh, these all look good!
Pick your poison.
Hmm... I’ll have the peanut butter cookie.
Good! I want the triple chocolate!

Oh, is it done already? Oh, I’m sorry. I’m...I’m having a triple chocolate cookie. Ho ho... It’s really good. I’m dropping from... All right, you want a peanut butter cookie? Yeah, it’s really good, too. But, it’s mine. It’s a present, an early birthday present. When you go buy a cookie, you have to choose the cookie, pick your poison! Pick the tripple chocolate, it’s better.

Vietnamese:

Xin chào tất cả các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với lớp học E-cubed. E – cubed. Nó khá là thông minh đấy. Tôi biết. Tôi biết mà. Rồi, hôm nay chúng ta có một câu nói rất hay, “pick your poison!”. Ồ, chúng ta có điệp âm này, những âm giống nhau, nghe cũng hay đấy chứ.

“Pick your”, “pick your”, âm ‘K’ đọc nối với từ “your”. Từ “your”, cách phát âm chuẩn của nó là “your”. Nhưng cách phát âm thông dụng trong giao tiếp hàng ngày của nó là “yer”, “pick yer”, “pick yer”, hãy cho tay vào ngoáy mũi! Không, không phải vậy mà là “Pick your poison!” Poison (thuốc độc) á? Có phải “poison” không? Vâng, đúng rồi, đó là cách chúng tôi vẫn nói. “Pick your poison!”

“Pick your poison” nghĩa là gì? Thực ra, nó có thể được dùng để bạn chọn loại rượu cho mình. Giả sử bạn đang ở trong quán bar, bạn đang nhìn vào thực đơn các loại rượu, và người pha chế rượu nói với bạn, “Anh hãy chọn đi!” “À..Tôi sẽ gọi rượu Vodka.” “Cậu hãy chọn đi!” “Ồ, tôi gọi rượu Tequila” “Bạn hãy chọn đi!” “Tôi gọi thức uống ăn kiêng (Diet Coke)!”. Tất cả các câu trên đều được cả. Bạn đã hiểu phải không? 

Tuy nhiên, không chỉ có rượu, chúng ta có thể sử dụng câu nói này trong nhiều tình huống khác nữa. Ví dụ, hôm nay tôi đi mua bánh. Ừm... Tôi nên mua loại nào nhỉ? Họ có bánh kem. Họ có bánh dâu. Họ có rất nhiều loại bánh khác nhau. Nếu tôi ăn bánh, vậy nó có tốt cho tôi không? Không. Với lượng calo cao, nhiều đường, nó không tốt cho sức khỏe của tôi. Nếu tôi chỉ ăn bánh thôi, tôi có thể bị tử vong. Vậy chúng ta có thể nói “Pick your poison about desert!” (Hãy chọn món tráng miệng cho mình đi! Nhưng vì nó không thực sự tốt cho bạn nên món tráng miệng đó có thể coi là một loại thuốc độc, nó có thể hại bạn nếu bạn dùng nhiều).

Như vậy, câu nói trên rất hữu ích khi nói về rượu, và nhiều thứ khác nữa, những thứ rất ngon nhưng không tốt cho sức khỏe của bạn. Có thể vào giờ ăn trưa ngày hôm nay, hoặc là một bữa ăn nhẹ, bạn đang nhìn vào hai món ăn nhẹ để chọn, ừm... chọn món nào đây? Tôi nên ăn loại kẹo nào? Bạn có thể tự nói với mình như thế này, “Pick your poison!” (Hãy chọn thôi!). “Chọn một cái nào!” “Món nào được nhỉ?” “Hừm.. món này đi vậy!”. Bạn hãy lắng nghe đoạn hội thoại sau.

Ooh, these all look good!
Pick your poison.
Hmm... I’ll have the peanut butter cookie.
Good! I want the triple chocolate!

Ồ, chúng trông ngon quá!
Anh hãy chọn đi.
Hừm... Tôi chọn bánh cookie bơ đậu phộng.
Tốt! Tôi muốn bánh sô cô la.

Ồ, đoạn hội thoại xong chưa vậy? Ồ, tôi xin lỗi. Tôi... tôi đang ăn bánh cookie sô cô la. Nó ngon lắm. Tôi lấy ra từ... Được rồi, bạn muốn một cái bánh cookie bơ đậu phộng chứ? Nó cũng ngon lắm. Nhưng mà, nó là của tôi. Đây là một món quà, một món quà sinh nhật sớm. Khi bạn đi mua bánh cookie, bạn phải chọn loại mình muốn mua, “Pick your poison!”, bạn hãy chọn bánh sô cô la ấy, nó sẽ ngon hơn.