Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, April 3, 2014

Easy English Expression 0034: to sell someone out

Hi, everyone. Have you ever been sold out? I don't like that. Today's expression is "TO SELL SOMEONE OUT"
to sell someone out = bán đứng ai đó
Mời bạn lắng nghe Coach Shane giải thích sau đây:

Transcript
Hello, everybody. Welcome back to E-cubed. We have a good expression today. To sell someone out. To sell me out. To sell Shane out. To sell Sue out. What does it mean to sell someone out? It means to betray the person. B-E-T-R-A-Y. To betray somebody means to sell them out. So, this is really common in like a movie, or a television show with the police. Okay? So, they have a crime. They have a murder, somebody stole diamonds. And they have 3 men. They think these 3 men did it, so they interview man A, “Did you do it?” “No, I did not”. They interview man B, “Did you do it?” “No, I did not”. They interview man C, “Did you do it?” “No, I did not”. They keep interviewing. And they say to man A, “Ok. Man A just tell us you are guilty, and we will be easy on you and tough on the other guys. We want you to sell out the other two men”. And then they do the same thing with man B, and the same thing with man C. Do you understand? So they try to make the thieves sell each other out, to betray the other person. Ok? You got it?
Now, let’s say a husband cheets on his wife. He has a girlfriend. Or that the wife cheets on the husband. She has a boyfriend. We don’t say sell out. You sold your husband out. We don’t say it in that situation. So the idea is to betray but also you are getting some profit. You’re using the person. You’re selling the person for something. Okay? And that person will have a bad situation because of you. You got it? Do not sell anybody out. Especially, don’t sell me out. I’m a good guy. But usually good guys get sold out. Let’s listen to the conversation.
I can’t believe you sold me out to mom
You’re always selling me out.
Okay, let’s make a truce.
Okay. From now on, we lie for each other to mom.
Good.
I heard that.
The last voice was mom. Mother heard the conversation between the two children. Those two children will have a problem. Bum! Smack their butt. Spank them. The mother will spank them. Anyway, this is the idea. So many times we sell out our sister or sell out our brother so that we can have some more chocolate cake, or so that we don’t have a problem. And then the brother or the sister has a problem. So I have a sister. My sister’s name is Christy. And, Christy I apologize if I have ever sold you out. I probably did sell you out. And I’m sure you sold me out. So let’s make a truce. From now on, you and I will lie for each other to mom. Okay? All right. I heard that. It’s...it’s a vicious cycle. I’ll see you guys tomorrow. Bye bye.
Vietnamese
Xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với lớp học E-cubed. Hôm nay chúng ta có một cách diễn đạt hay. To sell someone out. Bán đứng ai đó. To sell me out - bán đứng tôi. To sell Shane out – bán đứng Shane. To sell Sue out – bán đứng Sue. Bán đứng ai đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là phản bội lại (betray) người đó. B-E-T-R-A-Y. Phản bội lại ai đó có nghĩa là bán đứng họ. Cách diến đạt này rất thông dụng trong các tình huống như trong một bộ phim, hoặc một show truyền hình với người cảnh sát. Ok? Họ bắt được một tên tội phạm. Họ có một vụ giết người. Ai đó đã đánh cắp kim cương. Và họ có trong tay 3 gã đàn ông. Họ nghĩ rằng 3 người này đã làm chuyện đó, vì thế họ thẩm vấn người A, “Anh đã làm chuyện đó phải không?” “Không, tôi không làm”. Họ thẩm phấn người đàn ông B, “Anh đã làm chuyện đó phải không?” “Không, tôi không làm”. Họ thẩm vấn người đàn ông C, “Có phải anh đã làm chuyện đó không?” “Không, tôi không làm chuyện đó”. Họ tiếp tục thẩm vấn. Và họ nói với người đàn ông A, “Được rồi. Anh A này hãy nói với chúng tôi rằng anh có tội, rồi chúng tôi sẽ nương tay với anh và nặng tay với những gã kia. Chúng tôi muốn anh khai ra 2 gã đàn ông kia.” Và rồi họ cũng làm như thế với người đàn ông B và C. Bạn hiểu không? Họ cố gắng khiến cho những tên trộm bán đứng lẫn nhau, phản bội lẫn nhau. Okay? Bạn hiểu chứ?
Nào, giả sử có một người chồng gạt vợ anh ta. Anh ta có một cô bạn gái. Hoặc người vợ lừa gạt chồng mình. Cô ta có một người bạn trai. Chúng ta không nói bán đứng ở đây. Bạn bán đứng chồng bạn. Không chúng ta không nói như vậy trong tình huống này. Mà ý tưởng ở đây là phản bội lại nhưng bạn cũng thu được một số lợi ích gì đó. Bạn đang lợi dụng người đó. Bạn đang bán đứng người đó để thu được lợi cho mình. OK? Và vì bạn người đó sẽ gặp phải một tình huống tồi tệ. Bạn hiểu chưa nào? Đừng có bao giờ bán đứng người khác. Đặc biệt, đừng có bán đứng tôi. Tôi là một người tốt. Nhưng thường thì những người tốt hay bị bán đứng. Hãy lắng nghe đoạn hội thoại sau:
Em không thể tin được là anh đã bán đứng em với mẹ.
Em bán đứng anh suốt còn gì.
Được rồi. Chúng ta hãy ngừng tranh đấu lại nhau.
Được thôi. Từ bây giờ trở đi, chúng ta hãy nói dối hộ nhau với mẹ.
Được đấy.
Mẹ nghe hết rồi đấy nhé.
Giọng cuối cùng là của người mẹ. Người mẹ đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ đó sẽ gặp rắc rối. Bùm! Đẹt vào mông chúng. Đánh vào mông chúng. Người mẹ sẽ đánh vào mông chúng. Ý tưởng là như thế. Nhiều khi chúng ta bán đứng chị em gái, hoặc bán đứng anh em trai mình để có được nhiều bánh sô cô la hơn, hoặc không phải gặp rắc rối. Và rồi anh em trai, hoặc chị em gái sẽ gặp vấn đề. Tôi có một người chị gái. Tên chị ấy là Christy. Và, Christy này, nếu em đã từng bán đứng chị thì em xin lỗi nhé. Có thể em đã bán đứng chị. Và em chắc rằng chị cũng đã từng bán đứng em. Vậy chúng ta hãy thỏa thuận đình chiến nhé. Từ giờ trở đi, chị và em sẽ nói dối hộ nhau trước mặt mẹ. Được chứ? Được rồi. Mẹ đã nghe thấy hết rồi đấy nhé. Đó là một cái vòng luẩn quẩn. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Tạm biệt.