Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Friday, April 4, 2014

E-cubed 0035: It will all come down to something

Xin chào các bạn. Bài học E-cubed ngày hôm nay sẽ giúp bạn biết cách sử dụng một cách diễn đạt tiếng Anh thông dụng rất hay. Đó là "It will all come down to something" có nghĩa là kết quả sẽ hoàn toàn được quyết định bởi điều gì đó.
Mời các bạn theo dõi bài học cách diễn đạt tiếng Anh thông dụng (Easy English Expression) thứ 35 của Coach Shane sau đây.

Transcript
Hello, everybody. We’ve got a great expression today on E-cubed. It will all come down to... So to come down to something. It will all come down to something. It will all come down to me. It will all come down to you. It will all come down to the final exam. It will all come down to God, for my religious students. It will. So what does it mean? It refers to the result. The result. The result. The result will all. All refers to completely. Completely. Come down to. And this is our key, come down to. So... I use too many magic markers. Come down to means the essence, the most important thing, the deciding factor. It will all come down to me, you, the final exam, God. God is the deciding factor. It will all come down to luck.
Last week, I bought a lottery ticket. And, it was a thousand won. It was cheep. I had some change. I found some money on the street. I bought the lottery ticket and I said, “wow, now it will all come down to luck”. So if they pick my numbers, I will be lucky. But they did not pick my numbers. They picked somebody else’s numbers. So, it came down to luck. But I didn’t have any luck.
It all comes down to money. How do you have a beautiful wife or a handsome husband? It all comes down to money. If you have money, then you can have a beautiful wife or a beautiful husband. How do I get big muscles? I want to be a superman like Shane with big huge muscles. How? How? It all comes down to working out, or it all comes down to steroids. How do I develop a bald spot like Shane? I want a bald spot like Shane. How do I get one? It all comes down to reading reading reading. The more you read, the balder you become. That’s the idea. By the way, Daniel Barbo will be dictating this. It will be very difficult. Good luck, Daniel. Okay. Now, we have a dialogue. It will all come down to you. Listen to the dialogue.
In order to win the tournament, he must make this putt.
It will all come down to this putt.
It all comes down to this shot...
It all comes down to his concentration...
NO! He missed! He's a loser!!
I was trying to be two television announcers. And they are announcing sports announcers. And they’re talking about a golf tournament. And it all comes down to this final putt. If he makes the final putt, he will be the champion. If he doesn’t make the final putt, he will be the loser which actually doesn’t make sense. But, do you understand? I hope so. It all comes down to this final putt. It all comes down to his concentration. It all comes down to something. The most important deciding factor, the key thing, the essence is this. You got it? That’s today’s E-cubed. And I will be back tomorrow. Tomorrow I will be back. Tomorrow it only a day away...
Vietnamese
Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học một cách diễn đạt rất hay trong bài học E-cubed. It will all come down to... to come down to something. It will all come down to something. It will all come down to me. It will all comedown to you. It will all come down to the final exam. It will all come down to God, dành cho các bạn theo tôn giáo. It will. Từ “it” ở đây có nghĩa là gì? Từ “it” để chỉ kết quả đạt được. The result. Kết quả. The result will all. Từ “all” để chỉ hoàn toàn. Một cách hoàn toàn. Come down to. Đây chính là từ khóa của chúng ta, come down to. Vậy thì... tôi dùng nhiều cây viết bảng quá. “Come down to” có nghĩa là bản chất, điều quan trọng nhất, yếu tố quyết định. Kết quả hoàn toàn được quyết bởi tôi, bạn, kỳ thi cuối kỳ, thượng đế. Thượng đế là yếu tố quyết định. Kết quả hoàn toàn được quyết định bởi sự may mắn.
Tuần trước, tôi có mua một tờ vé số. Và, nó là vé số giá 1000 uôn. Nó rẻ thôi. Tôi có một ít tiền lẻ. Tôi tìm được một ít tiền trên đường phố.Tôi đã mua cái vé số và tôi đã tự nhủ, “wow, bây giờ kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào sự may mắn nữa thôi”. Nếu như họ bắt thăm vào những con số của tôi, thì tôi sẽ may mắn. Nhưng nếu họ không bắt thăm được những con số của tôi. Họ bắt thăm vào những con số của ai đó khác. Như thế thì kết quả hoàn toàn được quyết định bởi sự may mắn. Nhưng tôi lại không có được chút may mắn nào cả.
Kết quả hoàn toàn được quyết định bởi tiền bạc. Làm sao để bạn có được một người vợ xinh đẹp hoặc một người chồng đẹp trai? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tiền bạc. Nếu bạn có tiền, thì bạn có thể có một người vợ đẹp hoặc người chồng đẹp. Làm sao tôi có thể có được cơ bắp to khỏe? Tôi muốn trở thành siêu nhân giống như Shane với cơ bắp to lớn khổng lồ. Phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Điều đó hoàn toàn được quyết định bởi việc tập luyện thể dục, hoặc là bởi chất stêrôn. Làm sao để tôi có được một chỗ hói trên đầu giống như Shane? Tôi muốn có một chỗ hói giống như Shane? Làm sao để tôi có nó? Điều đó hoàn toàn được quyết định bởi việc đọc đọc đọc. Bạn càng đọc nhiều, bạn càng hói. Đó là ý tưởng. Tiện đây, Daniel Barbo đang chép chính tả video này. Nó sẽ rất khó đây. Chúc may mắn nhé Daniel. Ok. Bây giờ tôi có một đoạn hội thoại. Kết quả hoàn toàn được quyết định bởi bạn. Hãy lắng nghe cuộc hội thoại.
Để chiến thắng giải đấu, anh ấy phải kết thúc thành công phát đánh này.
Kết quả hoàn toàn được quyết định bởi cú đánh này.
Kết quả hoàn toàn được quyết định bởi cú chạm bóng này...
Kết quả hoàn toàn được quyết định bởi sự tập trung của anh ta...
KHÔNG! Anh ấy trượt rồi! Anh ấy là một kẻ thất bại!!
Tôi đã thử trở thành hai phát thanh viên truyền hình. Và họ đang thông tin về thể theo. Họ đang nói về giải đấu gôn. Kết quả hoàn toàn được quyết định bởi cú đánh cuối cùng này. Nếu anh ta kết thúc thành công, anh ta sẽ là nhà vô địch. Nếu anh ta không thành công, anh ta sẽ là kẻ thất bại điều mà chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng, bạn có hiểu không? Tôi hi vọng là có. Kết quả hoàn toàn được quyết định bởi cú chạm bóng cuối cùng. Nó hoàn toàn được quyết định bởi sự tập trung của anh ta. Kết quả hoàn toàn được quyết định bởi điều gì đó. Yếu tố quyết định quan trọng nhất, yếu tố chìa khóa, điều tinh tú nó là đây. Bạn nắm được rồi chứ? Đó là bài học E-cubed ngày hôm nay. Và tôi sẽ trở lại vào ngày mai. Ngày mai tôi sẽ trở lại. Ngày mai, nó chỉ là một ngày còn xa...