Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Saturday, April 5, 2014

Ecubed 0036: I beg to differ

Today, we have an useful expression to learn. It is "I beg to differ". 
Khi bạn muốn bày tỏ quan điểm không đồng ý với ý kiến của ai đó, nhưng bạn không muốn mình thô lỗ. Câu nói sau đây có thể giúp bạn diễn đạt mình không đồng ý nhưng vẫn lịch sự.
I beg to differ = Tôi xin có ý kiến khác.
Mời bạn lắng nghe giải thích của Coach Shane sau đây.

Transcript
Hello, everybody. Welcome to E-cubed. Today’s expression is really useful. I beg to differ. I beg to differ. I beg to differ. I beg to differ. What does it mean? Basically it means I’m sorry, but I disagree with you. I don’t think so. You are wrong. Now, this is a good expression. Because when you disagree with somebody, sometimes you want to say, oh no no no no no. You are wrong. Oh no no no no no. Your thinking is wrong. But actually, that is really rude. Don’t say that. If you say, uhm..I beg to differ. That’s actually really good. It’s still strong. You are basically saying you are wong. But, it’s very polite. There are other weaker ways, too. Oh, maybe, however, I think...But that’s kind of week. If you want to be strong. If you want to say you are wrong, but you want to be polite, then use this expression. I beg to difffer. Shane is the best English teacher in Korea. I beg to differ. What? He’s the best teacher in the world.
Don’t these uggs look good on me?
I beg to differ.
What?
You look like a gay cowboy. Uggs are for women.
Now I apologize to all the gay people out there. I didn’t mean to criticize you. And, if you are a man, and you own uggs. I don’t think I apologize to you. That’s just my opinion. It’s my opinion, and you can have your opinion. Uggs. Look good on men? I beg to differ. I don’t think uggs look good on women. I don’t care what people wear. But, uggs are uggs. Listen to the name. Ugly, uggs. Do you disagree? Do you beg to differ? Then leave you comment. If you don’t know about what uggs are, visit my blog, and I’ll have a picture and a brief explanation there.
Vietnamese
Xin chào tất cả các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với lớp học E-cubed. Cách diến đạt ngày hôm nay thực sự rất hữu ích. I beg to differ. I beg to differ. I beg to differ. I beg to differ. Nó có nghĩa là gì? Về cơ bản nó có nghĩa là tôi xin lỗi, nhưng tôi không đồng ý với bạn. Tôi không nghĩ như thế. Bạn sai rồi. Đây là một cách diễn đạt hay. Bởi vì khi bạn không đồng tình với ai đó, đôi lúc bạn muốn nói, ô không không không không. Bạn sai rồi. Ô không không không không. Ý kiến của bạn sai rồi. Nhưng thực tế thì, điều đó thực sự rất thô lỗ. Đừng nói như thế. Nếu bạn nói, ừm... tôi xin phép có ý kiến khác. Câu nói đó thực tế thực sự rất tốt. Nó còn mạnh mẽ nữa. Về cơ bản thì bạn đang nói rằng bạn sai rồi, nhưng bạn muốn lịch sự, nên rồi sau đó bạn sử dụng cách diễn đạt này. Tôi xin có ý kiến khác. Shane là giáo viên tiếng Anh giỏi nhất ở Hàn Quốc. Tôi xin có ý kiến khác. Cái gì cơ? Ông ấy là giáo viên giỏi nhất thế giới.
Những cái ủng da cừu này trông hợp với tôi phải không?
Tôi xin có ý kiến khác.
Gì cơ?
Anh trông giống như một tay cao bồi đồng tính ấy. Ủng da cừu chỉ dành cho phụ nữ thôi.
Tôi xin lỗi những người đồng tính ngoài kia. Tôi không có ý phê phán các bạn. Và, nếu bạn là một người đàn ông, và bạn sở hữu những chiếc ủng da cừu. Tôi không nghĩ rằng tôi xin lỗi các bạn. Đó chỉ là ý kiến của cá nhân tôi. Đó là ý kiến của tôi, và bạn có thể có ý kiến của mình. Ủng da cừu. Hợp với đàn ông ư? Tôi xin phép có ý kiến khác. Tôi không nghĩ rằng những chiếc ủng da cừu hợp với phụ nữ. Tôi không quan tâm người ta ăn mặc cái gì. Nhưng ủng da cừu là ủng da cừu. Hãy nghe cái tên xem. Xấu xí, ủng da cừu. Bạn có không đồng ý không? Bạn có xin có ý kiến khác không? Thế thì hãy để lại nhận xét của bạn. Nếu bạn không biết ủng da cừu là gì, hãy ghé thăm blog của tôi, và tôi có một bức hình và một lời giải thích ngắn gọn ở đó.
Các bạn ghé thăm blog của Coach Shane để xem giải thích về ủng da cừu tại đây nhé: http://www.0english.blogspot.com/2012/12/what-are-uggs-uggs-are-ugly-uggs-for.html