Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, October 2, 2014

E-cubed 0598: to tie one on

to tie one on = uống cho thật sayCùng luyện tập đoạn hội thoại dưới đây:

I have a penchant for...


DOWNLOAD MP3

You look horrible.
Well, I feel horrible. 
You tied one on last night, didn’t you?
Oh yeah…

Tạm dịch:
Cậu trông có vẻ tồi tệ nhỉ.
Ừ, tớ thấy cực kỳ khó chịu.
Tối qua cậu đã uống quá nhiều phải không?
À ừ...