Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Monday, September 11, 2017

Ecubed 1165: My heart ain’t in it…


Today's E-cubed:  My heart ain't in it...

My heart ain't in it = My heart isn't in it.
Meaning: I don't feel enough enthusiasm/passion for "it" to do "it"

My heart ain't in it: Tôi cảm thấy không đủ nhiệt huyết, đam mê, không đủ động lực, cảm hứng để làm điều gì đó.

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Are you still learning about gardening? You bet! I’m really loving it. You? No, I quit. My heart ain’t in it~ Aw, that’s too bad~

Cậu vẫn đang học làm vườn đấy chứ?
Chuẩn rồi! Tớ thực sự say mê công việc này. Cậu thì sao?
Tớ thì không thế, tớ từ bỏ rồi. Tớ không có đủ động lực để tiếp tục.
Ồ vậy à, thế thì chán nhỉ~