Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Monday, March 5, 2018

E-cubed 1180: It’s not over ‘til the fat lady sings


Today's E-cubed:  It’s not over ‘til the fat lady sings


We can use this expression in many situations, where one guy or a woman was thinking "Oh, it's over. Let's stop. Let's not wait..." But the other guy says "No, no, no. We should wait. Maybe something will happen, and things will be very good."

Đây là một cụm từ dùng trong ngữ cảnh thân mật, giữa những người bạn, đặc biệt là cánh đàn ông. Ý nghĩa có thể hiểu là: còn nước thì còn tát, 30 chưa phải là tết => sẽ chưa phải là kết thúc nếu chúng ta vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội.

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Ugh~ They’re playing horribly. Where are you going? I’m leaving. This game is over~ Hey, it’s not over ‘til the fat lady sings. We’ve still got ten minutes.

Trời đất~ Họ chơi tệ quá đi.
Cậu đi đâu thế?
Tớ về đây. Trận đấu kết thúc rồi.
Này anh bạn, còn nước còn tát. Vẫn còn mười phút nữa mà.