Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Sunday, March 4, 2018

Ecubed 1179: ~ish


Today's E-cubed:  
~ish


Today, we're learning a suffix - something we can add at the end of a word, especially an adjective.

It's kind of red = It's reddish
He's kind of bald = He's baldish
It kind of hurts = It's hurtish

So, instead of saying "kind of" with an adjective, we can simply ad "ish" to the end


Ngày hôm nay chúng ta học một hậu tố - phần thêm vào sau một từ, đặc biệt là tính từ. Hậu tố đó là "ish"
Một tính từ được thêm đuôi "ish" mang nghĩa giống "kind of": có vẻ, hơi có chút, hơi hơi,..

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

I’m hungry. You just ate. I’m hungryish~ So…some nuts? Cake! And ice cream^^

Tôi đói quá
Anh vừa ăn xong mà.
Tôi thấy hơi đoi đói.
Ừ thì... ăn chút đậu phộng nhé?
Ăn bánh đi! Cả kem nữa.