Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Sunday, October 13, 2013

to be taken aback

Hello everyone! This is Easy English Expression. Thanks to Coach Shane, we have a new great expression to study today. Have a good day everyone.

"to be taken aback" – Sửng sốt, ngạc nhiên

Let's enjoy this video:

Transcript:

Hello everybody. Welcome back to E-cubed. Today, we have a serious expression: "to be taken aback". This is a serious expression "to be taken aback". That means to be very surprised, to be shocked, but also in a negative way, you're not happy about the news. So somebody tells you something, and you were taken aback. You're surprised, you're shocked, and you're not very happy. You might be angry, or you might just be shocked and disappointed, and you don't know what to say or what to do. To be taken aback. Now I'm not exactly sure about the origin of this expression, but some people say it comes from sailing. The idea: you have a big boat. This is a boat and here's your sail. I'm a terrible artist. And the wind is blowing this way, so you're moving nicely along. But suddenly, the wind changes, and the wind is blowing this way, that is called "aback". And that's a problem, and this can shock you. You're sailing, and it BUM..you stop, and you start going the other way. Woa, what's going on? Woa, this is not good. What? What? OMG! So this is, this might be the origin of this expression. To be taken by surprised, to be shocked the taken aback. Listen to the dialog.

How did your mom take the news?
She was taken aback.
She's not happy?
She's okay, just very surprised.

Yes, many times childrens shock their parrents. "Mom, I decided to quit college." "What?" Your mother could be taken aback. Ah, maybe a husband and wife they're happily married. Three, four years later, they want to have children, but then the wife said: "Honey, I'm pregnant." Auhh! taken aback. Once again, taken aback is usually negative, so maybe that's not a very good example. If you become pregnant, that's a great news. I hope that's a great news for you. So dropping out a school, telling your mother: "Mom, I lost my business. I gambled it away." that would be shocking, that would not be good. So this is the idea, to be taken aback - to hear something shocking, very surprising, and to be stunt, and perhaps a bit angry, not happy that's for sure. Has somebody ever told you something, were you were taken aback? That happened to me. Somebody, actually, that's a little personal, I'm not gonna tell you, too personal. A lot of times when you are taken aback, somebody insults you, or they say something really mean about you to many people, and you hear that, and you're like that how could that person lie? How could that person say something like that about me? I'm shocked. I can't believe it. And that has happened to me. Be CAREFUL of who you meet! OK. All right, taken aback, it's a serious expression. Do a Google search: "he was taken aback", "I was taken aback", and find out the examples on how American use this expression. It's a good expression, but it is serious. I hope you never have to use it. Have a HAPPY life!

Vietnamese:

Xin chào tất cả các bạn, chào đón các bạn lại đến với bài học E-cubed. Hôm nay, chúng ta có một câu nói mang tính chất nghiêm trọng: "Sửng sốt, ngạc nhiên". Đây là một câu nói có tính nghiêm trọng "sửng sốt". Câu đó có nghĩa là ngạc nhiên, bị sốc, nhưng theo hướng xấu, bạn không vui với cái tin đó. Ai đó nói với bạn điều gì đó, và bạn đã sửng sốt. Bạn ngạc nhiên, bạn bị sốc, và bạn không vui. Có thể bạn giận dữ, hoặc có thể bạn chỉ cảm thấy sốc và thất vọng, và bạn không biết mình phải nói gì, phải làm gì. "Sửng sốt". Tôi không chắc lắm về nguồn gốc của cách nói này, nhưng một số người cho rằng nó bắt nguồn từ việc lái thuyền buồm. Ý tưởng đó như sau: bạn có một chiếc thuyền buồm lớn. Đây là thuyền và đây là cánh buồm. Tôi là một nghệ sĩ tệ (vẽ không đẹp). Gió đang thổi theo hướng này, và bạn đang di chuyền một cách thuận lợi theo chiều gió. Nhưng đột nhiên, gió đổi hướng, và gió bây giờ thổi theo hướng này, nó gọi là "trở lại phía sau". Và đó là vấn đề, điều này có thể làm bạn bị sốc. Bạn đang lái thuyền, và BÙM một cái, bạn dừng lại và bắt đầu di chuyển theo hướng khác. Trời, điều gì đang xảy ra ở đây vậy? Thế này chẳng tốt chút nào. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Trời đất ơi! Như vậy đó, đây có thể là nguồn gốc của câu nói này. Bị ... Bạn hãy nghe đoạn hội thoại.

Mẹ bạn biết tin đó rồi thế nào?
Mẹ mình đã rất sửng sốt.
Cô ấy không vui sao?
Mẹ tớ ổn, chỉ là cảm thấy rất bất ngờ thôi.

Đúng vậy, nhiều lúc những đứa trẻ khiến ba mẹ chúng bị sốc. "Mẹ à, con quyết định nghỉ học đại học rồi". "Cái gì cơ?" Mẹ bạn có thể rất sửng sốt. Trong trường hợp khác, có một người chồng và vợ của mình đã hạnh phúc kết hôn với nhau. Ba bốn năm sau đó, họ muốn có những đứa con, nhưng rồi sau đó người vợ nói với chồng: "Mình à, em có thai rồi.". "Uahh" người chồng ngạc nhiên. Xin nhắc lại, "ngạc nhiên,sửng sốt (to be taken aback)" thường trong các tình huống xấu, do đó ví dụ trên có thể chưa phải là một ví dụ tốt. Nếu bạn có thai thì đó là một tin vui. Tôi hi vọng rằng đó là một tin vui đối với bạn. Việc bị đuổi khỏi trường học, nói với mẹ bạn: "Mẹ à, việc kinh doanh của con đã thất bại. Con đã đánh mất tất cả." Đó ắt hẳn sẽ sốc, điều đó sẽ không thể tốt. Như vậy, "to be taken aback" - bạn nghe tin gì đó sốc, rất đáng kinh ngạc, và kìm hãm, có thể có chút giận dữ, chắc chắn không thể nào vui. Đã có ai đó từng nói với bạn điều gì đó và bạn đã rất sửng sốt không? Điều đó đã xảy ra đối với tôi. Một số người, thực ra, chuyện đó có chút riêng tư, tôi sẽ không kể cho bạn nghe đâu, vì nó quá riêng tư. Có rất nhiều lúc, khi bạn sửng sốt (vì nghe tin không hay), nhiều người lăng mạ bạn, và họ nói những điều rất thô lỗ về bạn với nhiều người khác, và bạn nghe thấy được điều đó, lúc này có thể bạn sẽ tự hỏi tại sao con người kia có thể nói dối như vậy chứ? Sao người đó có thể nói những điều như vậy về mình? Tôi cảm thấy sốc quá. Tôi không thể tin điều đó. Và, tình huống như vậy đã từng xảy đến với tôi. Bạn hãy CẨN THẬN với những người bạn gặp! OK. "taken aback", đó là một cách nói mang tính chất nghiêm trọng. Bạn hãy dùng Google tìm kiếm cụm từ: "he was taken aback", "I was taken aback", và tìm ra những ví dụ về cách người Mỹ sử dụng câu nói đó. Đấy là một câu nói hay, nhưng nó mang tính nghiêm trọng. Tôi hi vọng rằng bạn sẽ không bao giờ phải sử dụng nó. Chúc các bạn có một cuộc sống HẠNH PHÚC!!