Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Monday, October 14, 2013

slack up

Hello, everybody. Today is monday, so I hope you will have a great week. Let's discover a new interesting E-cubed lesson from Coach Shane. Thank you, Coach!!

Today Easy English Expression is:
slack up – giảm bớt tốc lực, (cư xử) thoáng hơn

Let’s enjoy the video:


Transcript:


Hello, everybody. Welcome back to E-cubed. Now we studied the expression "a slacker", and we studied the expression "to slack off". So being a slacker is not good, slacking off we all do that. Don't slack off too much, and don't be a slacker. But we all need to slack off. So today, I'm going to teach you another slack related expression, and I'll give you the meaning of "slack". Today, we're going to learn: “to slack up on somebody”, slack up on him. You need to slack up. So to slack up on somebody, "to slack up" means to relax, don't be so hard, quit pushing, quit driving, relax, be nicer. This is the idea. And this probably comes from horses, well, a horse and a carriage. So this is a carriage, and once again or a wagon, we can call it a wagon. Oh, this is such a terrible picture. And people are inside, this is old West cowboy, and here's the driver. I apologize for my terrible art. And out here we've got a couple of horses (Coach Shane pretend neigh & snort). I'm sorry. And now, this is the couch and a driver, and he has reins, and these are his leather ropes that are attacked to the horses. So, if he is holding the reins tightly, it will tell the horse to either stop or to go really fast. Ok, so if he has the reins tightly and he pulls on the reins, the horses will stop. But he has the reins tightly, and he's whipping the horses, the horses will go fast. Do you understand? So, right now it's tight, but then to relax the reins, and the tensions in the horses relax, the horses feel relaxed, no tightness, now the horse will just walk nicely, maybe those stop but they're not gonna go too fast, it's gonna be a gentle ride. OK. So when this rope is held tightly, we say tight or tightly but when it's held loose or loosely, we say the rope has slack. So the rope give it some slack, loosen up, don't be so tight. You need to slacken up, you need to relax. You should slack up on him, don't be so hard on him, be nicer to him, relax. This is the idea. Slack is relaxed. The opposite of slack: tight. Do you understand? Let's check out the dialog.

You're too hard on your son.
He needs to learn.
You should slack up a bit.
No. Kids need to learn young.

When I was young, my father did not slacken up on me. He was a tough dad, and he had those reins tight. He controlled me, and if I did something wrong he disciplined me. My dad was tough. But, I think I became a pretty good person. I have pretty good discipline, and yeah… So, so I have a son. And I'm sometime pretty tough on my son. So, maybe I need to slacken up, but this is a dilemma. I think maybe nowadays, parents are too slack with their children. I think they need to be tighter. I think they need to be tougher. What do you think? Are you tough on your children? Or are you pretty slack? Do you slacken up on your children? Did you father? Was he tough on you? Or was he pretty nice to you? Once again, to slacken up means to be nicer. The boss needs to slacken up on you. Your parents need to slacken up on you. You teacher, "I wish my teacher would slack up on me". They're great expressions, and give your opinion about raising children. Should we slack up on children? Should we slacken up? We say both. Or should we be tighter, should we be tougher? Me, I think we should be tougher. Actually, that's the idea of DDM (Daily Dictation Members online class). DDM is a hard-core English class. It's a great class, excellent class. But, I don't go easy on you. I don't slacken up. I keep going, keep pushing and I want you to master English language. So if you are not a DDM member, I want you to join, and I'll give you a free lesson. Send me an email dailydictationmembers@gmail.com, and I'll send you a sample DDM lesson. And if you like it, if you think you can handle it, I want you could join. And I promise I won't slacken up, I'll be tough, and the benefits will be yours. One day, you will MASTER the English language. All right, I'm done. Good bye!

Vietnamese:

Xin chào tất cả các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với bài học E-cubed. Xem nào, chúng ta đã học các cách diễn đạt: “a slacker – người chểnh mảng trong công việc”, và chúng ta đã học cách diễn đạt “to slack off – buông lơi công việc”. Như vậy, là một người chểnh mảng trong công việc, người trốn việc thì không tốt, còn đối với buông lơi công việc thì chúng ta đều có làm việc đó. Đừng buông lơi công việc nhiều quá, và đừng là một người chểnh mảng trong công việc. Nhưng chúng ta đều cần những lúc tránh xa công việc, buông lơi công việc. Hôm nay, chúng tôi sẽ dạy bạn một cách diễn đạt có lien quan đến từ “slack”, và tôi sẽ cho bạn biết nghĩa của từ “slack” là gì. Hôm nay, chúng ta sẽ học: “to slack up on somebody – cư xử thoáng hơn, nới lỏng hơn với ai đó”. Hãy cư xử thoáng hơn với anh ấy, bạn cần phải cư xử thoáng hơn, đó chính là “to slack up on somebody”. “to slack” có nghĩa là nới lỏng, không quá cứng nhắc, không thúc ép nữa, không dồn đẩy nữa, làm dịu đi, tử tế hơn. Đó là một số nghĩa gợi ý cho bạn. Và cách diễn đạt này có thể bắt nguồn từ những con ngựa, thế nào nhỉ, một con ngựa và một chiếc xe. Đây là một chiếc xe, và xin nhắc lại đây có thể là một toa xe, chúng ta có thể gọi nó là một toa xe. Ồ, đây quả là một bức họa tồi. Có người ở bên trong xe, đây là một ông lão cao bồi miền Tây, và đây là người lái xe. Tôi xin lỗi vì tác phẩm hội họa tồi của mình. Và ở ngoài này chúng ta có vài con ngựa. (Coach Shane giả tiếng ngựa hí và tiếng ngựa khịt). Tôi xin lỗi (vì việc giả tiếng ngựa đó không được hay lắm). Và đây là cái ghế đi văng và người lái xe, người lái xe có những chiếc dây cương, và đây là những sợi dây da được buộc vào những con ngựa của ông ta. Như vậy, nếu ông ta giữ chặt dây cương, nó sẽ báo cho những con ngựa biết phải dừng lại hay là phải đi nhanh hơn. OK, nếu người lái xe giữ chặt dây cương và dật, những con ngựa sẽ dừng lại. Nhưng nếu ông ta giữ chặt dây cương và quất ngựa, những con ngựa sẽ đi nhanh hơn. Các bạn hiểu rồi chứ? Bây giờ đây, dây cương đang được giữ chặt, nhưng sau đó bị buông lỏng, những con ngựa sẽ được buông lỏng và được làm cho dễ chịu, chúng cảm thấy thoải mái, không bị giữ chặt, bây giờ chúng chỉ việc đi từ từ, có thể dây cương không còn buông lỏng nữa nhưng chúng sẽ chưa phải đi quá nhanh, đó sẽ là một chuyến đi nhẹ nhàng. Được rồi, khi dây buộc bị giữ chặt, chúng ta gọi đó là “tight – chặt” hoặc là “tightly – một cách chặt”, nhưng khi nó được buông lỏng (loose hoặc loosely), chúng ta nói dây buộc được nới lỏng – the rope has slack. Thôi nào, với dây buộc, hãy nới lỏng một chút, nới lỏng ra, đừng để chặt quá. Bạn cần cư xử thoáng hơn, bạn cần nới lỏng. Bạn nên cư xử thoáng hơn với anh ta, đừng quá cứng nhắc, hãy tử tế hơn với anh ta, hãy dễ chịu hơn. Đó chính là điều tôi muốn nói. “slack” có nghĩa lỏng, chùng. Từ trái nghĩa với “slack” – lỏng, chùng” là “tight – chặt” Bạn đã hiểu rõ chưa nào? Hãy cùng tìm hiểu đoạn hội thoại:

Bạn quá cứng nhắc với con trai mình đó.
Thằng bé cần phải học
Bạn có thể cư xử nới lỏng cho nó một chút được mà.
Không được! Trẻ con cần phải học khi chúng còn trẻ.


Khi tôi còn trẻ, cha tôi không hề nới lỏng với tôi. Ông là một người cha nghiêm khắc, và ông đã giữ chặt kỷ cương. Ông kiểm soát tôi, và nếu tôi làm điều gì sai đều bị cha kỷ luật. Ông ấy là một người nghiêm khắc. Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi đã trở thành một con người khá là tốt. Tôi có kỷ luật tốt, và đúng vậy..tôi có một cậu con trai. Thỉnh thoảng tôi hơi cứng rắn với nó. Vì vậy, có lẽ tôi nên nới lỏng hơn, nhưng đấy là một tình thế khó xử. Tôi nghĩ rằng, ngày nay các bậc phụ huynh quá dễ dãi, buông lỏng với con cái họ. Tôi nghĩ họ nên thắt chặt hơn. Tôi nghĩ họ nên cứng rắn hơn. Còn bạn nghĩ sao? Bạn có nghiêm khắc với con cái mình? Hay là bạn khá buông lỏng cho chúng? Bạn có cư xử dễ dãi hơn với con cái của bạn không? Cha của bạn có như thế không? Ông ấy có cứng rắn với bạn không? Hay khá là dễ dãi với bạn? Xin nhắc lại một lần nữa, “to slacken up” có nghĩa là dễ dãi hơn, thoáng hơn. Xếp của bạn cần cư xử thoáng hơn với bạn. Cha mẹ bạn nên nới lỏng một chút cho bạn. Giáo viên của bạn, “tôi ước rằng thầy/cô giáo sẽ dễ dãi hơn với mình”. Đấy là những ngữ giao tiếp hay, và bạn hãy đưa ra quan điểm của mình về việc nuôi dạy con cái. Chúng ta có nên nới lỏng kỷ luật đối với con cái mình? Chúng ta có nên cư xử thoáng hơn, buông lỏng hơn với chúng? Cả hai cách nói trên chúng tôi đều sử dụng (“slack up” và “slacken up” có nghĩa như nhau). Hay là, chúng ta nên siết chặt hơn, chúng ta có nên nghiêm khắc, cứng rắn hơn? Đối với tôi, tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm khắc hơn. Thực ra, đó là ý tưởng dành cho lớp học DDM (Lớp học trực tuyến luyện kỹ năng phát âm và kỹ năng nghe tiếng Anh Mỹ có phải trả học phí). DDM là một lớp học có tính cốt lõi. Đó là một lớp học tốt, một lớp học tuyệt vời. Nhưng tôi sẽ không dễ dãi với các bạn. Tôi không buông lỏng cho các bạn. Tôi sẽ tiếp tục thúc ép, thúc đẩy bạn và tôi muốn bạn thành thạo ngôn ngữ Anh. Vì thế, nếu bạn chưa phải là một thành viên của lớp học DDM, tôi muốn bạn tham gia lớp học này, tôi sẽ gửi cho bạn một bài học mẫu ở DDM. Bạn hãy gửi thư điện tử vào địa chỉ dailydictationmembers@gmail.com, và tôi sẽ gửi cho bạn một bài học mẫu ở lớp học DDM. Và nếu bạn thích nó, bạn cảm thấy bạn có thể học, tôi mong bạn có thể tham gia. Và tôi xin hứa tôi sẽ không buông lỏng các bạn, tôi sẽ cứng rắn với bạn, và những lợi ích từ lớp học sẽ thuộc về bạn. Một ngày nào đó, bạn sẽ thành thạo tiếng Anh. Tốt rồi, tôi đã hoàn thành bài học hôm nay. Tạm biệt các bạn.