Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, December 11, 2013

A stepping stone

Today's Easy English Expression (E-cubed) from Coach Shane:

A STEPPING STONE 

A stepping stone có nghĩa là bàn đạp; bước đi (biện pháp, giai đoạn phát triển hướng tới sự hoàn thành hoặc đạt được điều )

Check out the video lesson:I'm thinking about joining DDM.
Great! Have you tried DD?
No, what's that?
It's the perfect stepping stone to DDM.

CHRISMAS PRESENT FROM COACH SHANE:

Nhân dịp giáng sinh, Coach Shane tặng tất cả mọi người 8 bài học DDM (Daily Dictation Members) miễn phí. Để nhận được món quà này, các bạn hãy truy cập địa chỉ sau:
http://www.letsmasterenglish.com/ddmsanta/ 
Điền tên và email vào ô "Name" và "Email"
Chúc các bạn tháng 12 vui vẻ và hạnh phúc.