Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Saturday, January 18, 2014

a Sunday driver

Don’t you just hate it when you’re stuck behind a slow driver? We often call such people “Sunday drivers” – driving as if there is no hurry, as if they are going on a relaxed Sunday drive, even in the middle of a busy week.

E-cubed 369: a sunday driver
"a sunday driver" có nghĩa là một người lái xe quá chậm, ngăn cản lưu thông và thường gây ra tai nạn trên đường phố...

(?) Why a sunday driver? Bởi vì, ngày chủ nhật là ngày nghỉ. Người ta thường lái xe đi dạo ngắm cảnh, lái xe vào rừng chơi... nhất là với những người ở các vùng quê (country) <vùng quê ở Mỹ nhé, những nơi xa thành phố, ít người gần với thiên nhiên>
Họ vừa lái xe, vừa ngắm cảnh nên lái rất chậm, từ từ, không vội vàng và rất thư giãn.
===> A SUNDAY DRIVER!Ví dụ:
Come on.
Relax. We've got time.
I hate these Sunday drivers.
Relax! Don't cause an accident.


Hãy cùng lắng nghe Coach Shane giải thích nhé.