Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, February 27, 2014

LME Podcast 15

Play

Episode 15′s contents:
  • 1. Hi!
  • 2. News: Vending Machine RAGE!!
  • 3. Country Shane’s FACT
  • 4. Q&A
  • 5. DDM’s ONE YEAR anniversary! 10 Scholarships for the next year! 
NEWS: Vending Machine RAGE!!

    It’s happened to all of us. We drop some money into an overpriced vending machine, and our yummy doesn’t come out. We shake the machine, kick it, add more money, but nothing. Most of us just walk away. But not one man from Iowa. While on break at his job, his break room vending machine tried to rip him off. So, he used a forklift to shake his candy bar free. He’s got thee more taboot. Unfortunately, he got booted from his job, too.


    Điều này đã từng xảy đến với tất cả chúng ta. Chúng ta bỏ tiền vào trong một cái máy bán hàng tự động đắt đỏ, và đồ ăn nhanh của chúng ta không ra khỏi cái máy. Chúng ta lắc cái máy, đá vào nó, thêm tiền vào đó, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hầu hết chúng ta sẽ bỏ đi. Nhưng với một người đàn ông đến từ Iowa thì khác. Trong khi đang nghỉ giải lao giữa giờ làm, cái máy bán hàng tự động trong phòng nghỉ đã cố gắng nuốt tiền của anh ta. Vì thế, người đàn ông này đã dùng một chiếc xe nâng để rung lắc cái máy hòng lấy được thanh kẹo của anh ta ra mà không cần phải nhét thêm tiền vào. Ngoài thanh kẹo của mình, anh ta còn được thêm ba cái nữa không mất tiền. Thật không may, người đàn ông này cũng bị đuổi việc ngay sau đó.