Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Tuesday, February 11, 2014

to nip it in the bud

E-cubed 372: to nip it in the bud
"to nip" có nghĩa là ngắt cái gì đó đi. "bud" có nghĩa là chồi, nụ, lộc. ==> "to nip it in the bud" có nghĩa là ngắt đi khi nó mới chỉ là chồi non, hoặc là nụ hoa.
Nghĩa bóng: hãy dập tắt cái ý tưởng đó lại, hãy dừng việc gì lại trước khi nó trở nên tồi tệ, hãy dừng lại trước khi quá muộn,...

Example:
I think I'm gonna get that Caramel Macchiato. That was really good yesterday.
No, you better nip that in the bud?
Why?
You'll get addicted! All that sugar~ Stay away or you'll get fat.

Tôi nghĩ mình sẽ đi mua cà phê "Caramel Macchiato". Cà phê hôm qua thật là ngon.
Không được đâu, tốt hơn hết bạn nên dừng ngay việc đó lại.
Tại sao?
Bạn sẽ nghiện đấy! Với những thứ chứa nhiều đường đó ~ Hãy tránh xa chúng ra bằng không bạn sẽ béo phì cho mà xem.

Hãy cùng lắng nghe Coach Shane giải thích nhé.