Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, February 19, 2014

to put a smile on one's face

Hôm nay, Coach Shane sẽ giới thiệu với chúng ta một expression rất thú vị "to put a smile on one's face". Let's enjoy it!!!


to put a smile on one's face = làm cho ai đó hài lòng, làm cho ai đó vui vẻ, hạnh phúc

Ví dụ:
What puts a smile on your face?
My students!
Really?
Yeah! They learn so much and they use it! They're great^^

Cùng luyện tập đoạn hội thoại trên để học thuộc câu nói của ngày hôm nay nhé các bạn. Have a great day!!!!