Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Monday, March 3, 2014

E-cubed 0004: My knee went out.

Daily Easy English Expression 0004: My knee went out.My knee went out. = Đầu gối của tôi bị chấn thương.

Chúng ta có thể thay “knee” bằng các bộ phận khác trên cơ thể như “elbow” – khuỷu tay, “shoulder” – vai, “neck” – cổ, “back” – lưng. Lưu ý, câu này chỉ dùng với trường hợp bạn bị đau ở khớp, mỏi cơ ở đầu khối, khuỷu tay,...không sử dụng với các tổn thương khác như đứt tay, trầy xước,...

Chú ý:
Trong câu trên, “went out” được phát âm thành /wen.aʊt/. Âm /t/ trong từ “went” đã bị lược bỏ. Nguyên nhân là vì trong tiếng Anh – Mỹ, có các âm mạnh (strong sounds) là S,N,L và các âm yếu (weak sounds) là D,T,TH. Khi 2 âm đi cùng nhau thì âm mạnh có thể lược bỏ âm yếu. Trong từ “went”, /n/ là âm mạnh, /t/ là âm yếu. Do đó /n/ có thể át /t/, và âm /t/ bị lược bỏ đi. 

Ví dụ:
You wanna play some basketball this weekend?
I'd love to, but my knee went out.
Ouch! How did that happen?
When I was playing soccer!

Anh có muốn đi chơi bóng rổ cuối tuần này không?
Tôi muốn lắm, nhưng đầu gối tôi đang bị chấn thương.
Trời! Sao mà anh lại bị vậy?
Tôi bị trong lúc chơi bóng đó mà!