Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Saturday, December 23, 2017

Ecubed 1176: 20/20


Today's E-cubed: 20/20

In America, if you have 20/20 vision that means without glasses, without contact lenses, you can see find. Your vision is perfect.

20/20 vision nghĩa là thị lực tốt. Bạn không cần phải đeo kính để nhìn rõ hơn những thứ xung quanh bạn.

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

My grandmother’s 96 and she went to the hospital yesterday. Oh…is she alright? Yeah, she told the doctor she wants to live to be a hundred and that she really wants to see 20/20. Aw~ And what did the doctor say? He said she’d never see 20/20.
Bà ngoại tôi năm nay 96 tuổi rồi và hôm qua bà đã đi viện.
Ồ... thế bà ổn chứ?
Vâng, bà nói với bác sĩ là bà muốn sống đến trăm tuổi và bà rất muốn mắt vẫn sáng rõ không cần đeo kính.
Vậy á~ Thế bác sĩ bảo sao?
Bác sỹ bảo bà chuyện đó không thể được.